Fokus vil være på det, du selv kan gøre noget ved og det, du må øve dig i at acceptere. Psykologsamtaler kan være en hjælp, hvis sorgen forbundet med demenssygdommen virker uoverskuelig eller overvældende.  

 Samtaler med psykologen kan dreje sig om, at: 

  • Give slip på det, der var engang og håndtere et gradvist tab
  • Håndtere svære følelser og tanker
  • Tage ansvar for sig selv som pårørende
  • Forstå og indstille sig på et liv med demens
  • Kommunikere på nye betingelser

 

Der gives som udgangspunkt én samtale, og efter en konkret individuel vurdering evt. et forløb.  


Materiale

Herunder kan du læse og downloade Susanne Boels slides fra foredraget: Krisereaktioner og mestringsstrategier. Klik her:

 


Læs mere om vores øvrige tilbud til pårørende her: