Fokus vil være på det, du selv kan gøre noget ved og det, du må øve dig i at acceptere. Psykologsamtaler kan være en hjælp, hvis sorgen forbundet med demenssygdommen virker uoverskuelig eller overvældende.  

 Samtaler med psykologen kan dreje sig om, at: 

  • Give slip på det, der var engang og håndtere et gradvist tab
  • Håndtere svære følelser og tanker
  • Tage ansvar for sig selv som pårørende
  • Forstå og indstille sig på et liv med demens
  • Kommunikere på nye betingelser

 

Der gives som udgangspunkt én samtale, og efter en konkret individuel vurdering evt. et forløb.  


Læs mere om vores øvrige tilbud til pårørende her: